Sportofino WAGC Grand Prix
Race to Ryder Cup 2023

Regulamin

Sportofino

 1. Klasyfikacja Sportofino WAGC Grand Prix Race to Ryder Cup 2023 jest dodatkową klasyfikacją prowadzoną
  podczas wszystkich turniejów eliminacyjnych cyklu World Amateur Golfers Championship 2023:
  • Wyłonieni zostaną i nagrodzeni najlepsi w poszczególnych grupach handicapowych.
  • Pierwsza trójka w każdej grupie handicapowej, która nie uzyskała wcześniej bezpośredniego awansu,
   wywalczy awans do Finału Krajowego
  • W przypadku wolnych miejsc w Finale Krajowym z tej klasyfikacji zapraszani będą kolejni gracze

2. Turnieje eliminacyjne przeprowadzone zostaną zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie
turniejowej: www.wagc.pl

3. Regulamin klasyfikacji Sportofino WAGC Grand Prix Race to Ryder Cup 2023
Wyniki ze wszystkich turniejów eliminacyjnych będą liczone do klasyfikacji. Uczestnicy będą zdobywali
punkty WAGC w następujący sposób: 

 • Do klasyfikacji będą liczyły się punkty WAGC uzyskane przez danego gracza we wszystkich turniejach
  eliminacyjnych.
 • Punktacja za poszczególne turnieje eliminacyjne zależna jest od ilości uczestników w danym turnieju
  w danej grupie hcp, gdzie ostatni zawodnik z najgorszym wynikiem otrzymuje 1 pkt. WAGC, następny
  2 pkt WAGC. itd. Punktacja dla Top 3 wynosi ilość punktów „plus”:
  • 3 miejsce + 5 pkt WAGC;
  • 2 miejsce +10 pkt WAGC;
  • 1 miejsce +15 pkt WAGC;
 • Klasyfikacja prowadzona jest w każdej grupie handicapowej:
  • do 5 (do 5,4)
  • 6-10 (5,5–10,4)
  • 11-15 (10,5–15,4)
  • 16-20 (15,5–20,4)
  • 21-25 (20,5–25,4)
  • 26-36 (25,5–36,0)
 • Klasyfikacja zakończona będzie po ostatnim turnieju eliminacyjnym.
 • Każdy uczestnik turnieju przypisany jest do macierzystej grupy hcp klasyfikacji, w której zdobędzie
  pierwsze punkty WAGC.

W przypadku zmiany handicapu gracza w taki sposób, że dany gracz zmieni grupę hcp punkty WAGC
zdobyte w kolejnych turniejach eliminacyjnych w innych grupach hcp dodawane są do tych zdobytych
wcześniej w grupie hcp macierzystej.
Wyjątek: na wniosek gracza – punkty WAGC zdobyte w kolejnych turniejach eliminacyjnych liczone są od
początku w nowej grupie hcp (nie macierzystej). Punkty WAGC zdobyte w poprzedniej grupie są
anulowane. Zgłoszenie o zmianie grupy musi nastąpić przed turniejem eliminacyjnym

4. Nagrody i rozstrzyganie remisów klasyfikacji Sportofino WAGC Grand Prix Race to Ryder Cup 

 • W każdej grupie handicapowej nagrodzeni zostaną zdobywcy trzech pierwszych miejsc klasyfikacji,
  którzy zdobędą największą liczbę punktów WAGC. W przypadku takiej samej liczby punktów o
  wyższym miejscu zadecyduje większa liczba kolejno 1, 2, 3 itd. miejsc w turniejach eliminacyjnych.
 • Nagrody zostaną wręczone podczas Bankietu Sponsorskiego w piątek 25 sierpnia 2023 r. w hotelu
  Mariott Courtyard w Szczecinie.

Sportofino

Closest to the Pin
Race to Ryder Cup 2023

1. Nagrodą dla zwycięzcy w konkursie są dwa bilety na mecz Ryder Cup 2023, na niedzielę 1 października 2023
oraz:

 • Dwie koszulki Chervo z logo Ryder Cup 2023
 • Dwie czapeczki Chervo z logo Ryder Cup 2023


2. Osoby zajmujące pierwsze trzy miejsca oraz ci którzy uzyskali taki sam wynik jak osoba z 3 miejsca w każdej kategorii handicapowej SPORTOFINO WAGC Grand Prix Race to Ryder Cup 2023 uzyskają awans do konkursu SPORTOFINO Closest to the Pin Race to Ryder Cup 2023.

3. Konkurs odbędzie się podczas finału krajowego w czwartek 24 sierpnia 2023 r.

4. Każdy z uczestników wykona po 2 uderzenia z odległości około 70 – 100 metrów na wyznaczonym przez Komitet Turniejowy dołku.

5. Zwycięży osoba, której piłeczka znajdzie się najbliżej dołka (liczone będzie jedno z dwóch uderzeń). W
przypadku remisu nastąpi dogrywka: każdy z uczestników dogrywki wykonuje po jednym uderzeniu.

6. O kolejności udziału w konkursie zadecyduje losowanie.

7. Nagroda zostanie wręczona podczas Bankietu Sponsorskiego w piątek 25 sierpnia 2023 r. w hotelu Mariott
Courtyard w Szczecinie.