Poznaj regulamin World Amateur Golfers Championship 2024

Regulamin WAGC

 
I. Uprawnieni do gry
 
 • Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited posiadający aktualną kartę HCP w dniu rozgrywania turnieju, wydaną przez Polski Związek Golfa.

 • W zawodach obowiązują wszystkie reguły dla stroke play zapisane w regułach w wydaniu na rok 2023. W przypadkach spornych związanych z interpretacją reguł decydująca jest wersja angielska wydana przez R&A.

 • Wszyscy uczestnicy w dniu rozpoczęcia turnieju finałowego muszą mieć ukończone 18 lat.

 • Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyny.

 
II. Turnieje eliminacyjne

1. Regulamin, format gry

W turnieju obowiązują reguły R&A Rules Limited. Turniej Eliminacyjny trwa 1 dzień – 1 runda 18 dołków, Stroke Play Netto, w formacie Maximum Score* i jest rozgrywany w grupach handicapowych:

 • Grupa A: do 5, (do 5,4)
 • Grupa B: 6-10, (5,5-10,4)
 • Grupa C: 11-15 (10,5-15,4)
 • Grupa D: 16-20 (15,5-20,4)
 • Grupa E: 21-25 (20,5-25,4)
 • Grupa F: 26-36 (25,5-36,0)

Jeżeli w turnieju eliminacyjnym bierze udział mniej niż 5 osób w danej kategorii, to łączone będą sąsiednie grupy handicapowe (np. 0 – 10,4).

a. Maximum Score – Forma stroke play gdzie wynik brutto gracza na dołku został ograniczony do maksymalnej liczby uderzeń na dołku par +5 tj. – na dołku par 3 do 8; na dołku par 4 do 9 i na dołku par 5 do 10.

b. Punktacja w Maximum Score
(a) Dołek jest zakończony, gdy gracz wbije piłkę do dołka, postanowi go nie kończyć lub gdy wynik będzie maksymalny.
(b) Wynik wpisany dla każdego dołka. Aby spełnić wymagania reguły 3.3b dotyczące wpisywania wyników na karcie wyników:
• Jeżeli dołek został zakończony przez wbicie piłki do dołka:
– Gdy wynik jest niższy niż maksimum. Na karcie wyników musi być wpisana rzeczywista liczba uderzeń.
– Gdy wynik jest taki sam lub wyższy od maksymalnego. Na karcie wyników nie musi być wpisany żaden wynik albo wpisany wynik musi być taki sam jak maksymalny lub wyższy.
• Jeżeli dołek został zakończony bez wbicia piłki do dołka. Na karcie wyników nie musi być wpisany żaden wynik albo wpisany wynik musi być taki sam jak maksymalny lub wyższy.

*(Rozgrywki Stroke play w formacie Maximum Score dotyczą turniejów, w których zależy nam na sprawnym przeprowadzeniu turnieju i głównie tam gdzie udział bierze duża ilość zawodników z wysokimi hcp. Taki efekt osiąga się, gdy Komitet wprowadzi ograniczenie ilości uderzeń na dołkach, ale wtedy zawodnicy powinni stosować się do wymagań Komitetu i podnosić piłkę w przypadku osiągnięcia maksymalnej ilości uderzeń na dołku. Limit ilości uderzeń zwykle jest tak ustawiony, aby uderzenia powyżej tego limitu, nie wpływały na zmianę handicapu. Zawodnicy muszą stosować się do zasad związanych z zapisywaniem wyników na karcie wyników (powyżej) – wymóg reguły 3.3)

Tees:

Mężczyźni – żółte tee *
Kobiety – czerwone tee *

*Komitet zastrzega sobie prawo do zmiany tees przed startem turnieju.

2. Nagrody i rozstrzyganie remisów

W każdej grupie handicapowej nagrodzeni zostaną zdobywcy trzech pierwszych miejsc, a zwycięzca dodatkowo zostanie uhonorowany pucharem. Zdobywcy tych miejsc uzyskają bezpośredni awans do turnieju finałowego. W poszczególnych klasyfikacjach handicapowych w przypadku uzyskania takiego samego wyniku o wyższym miejscu zadecyduje countback w następującej kolejności: 9 dołków (10-18), a w razie potrzeby 6 dołków (13-18), 3 dołki (16-18), 18 dołek. Jeżeli countback nie rozstrzygnie remisu, decyduje niższy handicap EGA. W przypadku takiego samego HCP EGA o wyższym miejscu zdecyduje losowanie.

3. Odbiór kart wyników i zamknięcie turnieju eliminacyjnego

 • Odbiór kart wyników odbywać się będzie w recepcji turnieju przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut od zakończenia rundy. Po oddaniu karty wyników w recepcji turnieju uznaje się, że karta wyników została zwrócona.
 • Po zamknięciu turnieju wyniki turnieju są ostateczne. Zamknięcie turnieju następuje gdy
  zwycięzcy turnieju zostali ogłoszeni podczas ceremonii wręczania nagród, lub w przypadku braku takiej ceremonii wyniki rundy eliminacyjnej zostały opublikowane na www.wagc.pl.

4. Opłaty i terminy rozgrywania turniejów eliminacyjnych

Opłaty wpisowe turniejów eliminacyjnych na poszczególnych polach golfowych określone są w informacjach w systemie EAGLE.
Na większości pól golfowych wynoszą one:

 • 450 PLN – gracze niezrzeszeni w klubie, na którym rozgrywany jest dany turniej eliminacyjny.
 • 250 PLN – członkowie klubu z pełnym prawem gry, na którym rozgrywany jest dany turniej eliminacyjny.

Płatne najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem turnieju przelewem na konto Bank PEKAO SA 57 1240 3855 1111 0010 4535 6028, z podaniem nazwiska gracza, nazwą pola golfowego na którym odbywa się dana eliminacja i dopiskiem „wpisowe WAGC”. O kolejności przyjmowania do turnieju decyduje kolejność wpłat. W opłacie turniejowej zawarte są: green fee, catering, puchary i nagrody.

Uwaga: W poszczególnych eliminacjach mogą zostać wprowadzone inne opłaty niż wskazane powyżej. Będzie to miało miejsce np. w sytuacji, w której na danym polu golfowym występują inne rodzaje członkostw z ograniczonym prawem do gry.

Terminy rozgrywania turniejów eliminacyjnych

 • Gradi Golf Club, Brzeźno, 13 kwietnia
 • Wrocław Golf Club, Wrocław 14 kwietnia
 • Binowo Park Golf Club, Szczecin 27 kwietnia
 • Modry Las Golf Resort, Choszczno 28 kwietnia
 • Tokary Golf Club, Przodkowo 17 maja
 • Postołowo Golf Club, Gdańsk 18 maja
 • Royal Kraków Golf & Country Club 15 czerwca
 • Kraków Valley Golf & Country Club, Kraków 16 czerwca
 • Kalinowe Pola, Kalinowo 29 czerwca
 • Black Water Links, Tarnowo Podgórne 30 czerwca
 • Rosa Golf Club, Częstochowa 13 lipca
 • Śląski Klub Golfowy, Siemianowice 14 lipca
 • Lisia Polana, Warszawa 09 lipca
 • Sobienie Królewskie Golf & CC, Warszawa 8 lipca

5. Liczba uczestników zmiany dot. grup handicapowych.
W przypadku gdy do turnieju eliminacyjnego przystąpi mniej niż 70 graczy organizator zastrzega sobie prawo do:
• Wyznaczenia innych grup hcp niż nominalne
• Ustalenia liczby zakwalifikowanych osób z poszczególnych grup hcp do turnieju finałowego
• Ustalenia liczby nagród.

III.Kwalifikacje do Krajowego Finału

Do finału krajowego World Amateur Golfers Championship kwalifikują się gracze w następujących kategoriach:

1. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc wraz z remisami w poszczególnych grupach handicapowych w turniejach eliminacyjnych WAGC rozgrywanych w Polsce. W przypadku uzyskania eliminacji we wcześniejszym turnieju przez gracza, który znajduje się na jednym z trzech miejsc, kolejne miejsce uzyskuje prawo kwalifikacji.

2. Zdobywcy czołowych miejsc w turniejach eliminacyjnych WAGC rozgrywanych za granicą. Liczba miejsc dających kwalifikację jak i grupy handicapowe zdefiniowane będą przed poszczególnymi turniejami eliminacyjnymi.

3. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej grupie handicapowej w klasyfikacji cyklu Grand Prix WAGC 2024. Do kwalifikacji nie są brane pod uwagę te osoby, które zapewniły sobie miejsce w finale z innej kategorii.

4. Zdobywcy kolejnych miejsc (powyżej trzecich) w klasyfikacji cyklu Grand Prix WAGC 2024 w miarę wolnych miejsc w turnieju finałowym 2024.

5. Zwycięzcy poszczególnych grup handicapowych finału krajowego WAGC 2023*

6. Zwycięzcy światowego finału WAGC w poszczególnych grupach handicapowych w latach 2001 – 2023*

7. Zwycięzcy poszczególnych kategorii w turniejach partnerskich i stowarzyszonych.

8. Zaproszeni przez organizatorów, tzw. „dzika karta”.

9. Zaproszeni przez sponsorów.

* Pod warunkiem uczestnictwa w przynajmniej jednym turnieju eliminacyjnym WAGC 2024

IV. Turniej Finałowy
Binowo Park Golf Club, Szczecin oraz Modry Las Golf Resort, Choszczno, 22-24.08.2024

1. W turnieju obowiązują reguły R&A Rules Limited.

Trzyrundowy turniej rozgrywany jest na dwóch polach golfowych Binowo Park Golf Club i Modry Las Golf Resort, trzy dni na 54 dołkach w formacie Stroke Play netto Maximum Score po 18 dołków codziennie.

I Runda: Binowo Park Golf Club lub Modry Las Golf Resort

II Runda: Binowo Park Golf Club lub Modry Las Golf Resort

III Runda finałowa: Binowo Park Golf Club (cut 40% uczestników)

Kolejność gier na poszczególnych polach golfowych opublikowana będzie na trzy dni przed zawodami, np. grupa hcp 6 – 10: I Runda Binowo Park Golf Club, II Runda Modry Las Golf Resort, III Runda Finałowa Binowo Park Golf Club.

Po pierwszej i drugiej rundzie handicapy gry zostaną uaktualnione wg tabeli zmian hcp określonych dla tego turnieju. Lista hcp wszystkich uczestników turnieju finałowego będzie pobrana z programu EAGLE PZG w dniu 21 sierpnia i wywieszona na tablicy informacyjnej. Na tej podstawie zawodnicy będą przydzielani do poszczególnych grup handicapowych. Wszelkie reklamacje związane z wysokością hcp będą przyjmowane w recepcji do godz. 14:00 tego samego dnia.

W przypadku przystąpienia do gry z wyższym hcp niż rzeczywisty – kara dyskwalifikacji (R3-3b(4)).

Tabela zmian handicapów gry (stroke received):

 • więcej niż 79 : +3 uderzenia
 • 77,78 : +2 uderzenia
 • 75,76 : +1 uderzenie
 • 70-74 : bez zmian
 • 68,69 : -1 uderzenie
 • 66,67 : -2 uderzenia
 • 64,65 : -3 uderzenia
 • 62,63 : -4 uderzenia
 • 60,61 : -5 uderzeń
 • itd., nie ma maksymalnej aktualizacji w dół

Tees:

• mężczyźni – żółte *
• kobiety – czerwone *

* Komitet zastrzega sobie prawo do zmiany tees przed startem turnieju.

2. Kategorie i nagrody

Turniej będzie rozgrywany w 6 grupach handicapowych:

 • Grupa A: do 5, (do 5,4)
 • Grupa B: 6-10, (5,5–10,4)
 • Grupa C: 11-15, (10,5–15,4)
 • Grupa D: 16-20, (15,5–20,4)
 • Grupa E: 21-25, (20,5–25,4)
 • Grupa F:26-36, (25,5–36,0)

3. Opłaty

Wpisowe 1200 PLN płatne na 21 dni przed rozpoczęciem turnieju przelewem na konto Bank PEKAO SA, nr 57 1240 3855 1111 0010 4535 6028, z dopiskiem „Finał WAGC”.

(W przypadku rezygnacji do 2 dni przed rozpoczęciem turnieju Organizator zwraca uczestnikowi kwotę 350 PLN i wysyła przygotowaną wcześniej koszulkę finałową WAGC).

4. Cut

40% graczy z najlepszymi wynikami po dwóch rundach będzie miało prawo gry w ostatnim dniu turnieju, nie mniej jednak niż 10 graczy w każdej kategorii.

6. Zwycięzcy

Zwycięzcami zostaną osoby z najlepszym wynikiem netto po trzech rundach turnieju i uwzględnieniu turniejowych zmian handicapowych po I i II rundzie. W przypadku remisu o pierwszym miejscu rozstrzygnie dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na wyznaczonych przez Komitet Turnieju dołkach.

O pozostałych nagradzanych miejscach decyduje „countback” w następującej kolejności lepszy wynik:
– trzeciej rundy,
– drugiej rundy,
– z 9 dołków trzeciej rundy (dołki nr 10-18) ostatnie 9 dołków,
– z 6 dołków trzeciej rundy (dołki nr 13-18),
– z 3 dołków trzeciej rundy (dołki nr 16-18),
– z 1 dołka trzeciej rundy (dołki nr 18),
– Jeżeli countback nie rozstrzygnie remisu, decyduje niższy dokładny handicap. W przypadku takiego samego hcp o wyższym miejscu zdecyduje losowanie.

Zwycięzcy pięciu grup handicapowych A, B, C, D, E będą reprezentowali Polskę na turnieju finałowym World Amateur Golfers Championship (WAGC). Zwycięzca kategorii F (25,5 – 36,0) będzie reprezentował Polskę na turnieju Word Amateur Golfers Invitational (WAGI). Turnieje WAGC i WAGI rozegrane zostaną w terminie ogłoszonym przez organizatorów światowego finału (październik – listopad 2024).

Zwycięzcy każdej grupy handicapowej mają zapewnione pokrycie następujących kosztów podczas wyjazdu na turniej finałowy:

 • bilety lotnicze na trasie: Warszawa – Finał Światowy WAGC – Warszawa,
 • opłaty bagażowe z tytułu sprzętu sportowego,
 • pobyt w trakcie trwania turnieju w hotelu wraz z posiłkami zadeklarowanymi w standardzie,
 • transfery z lotniska do hotelu turniejowego.
  • • Uczestnik pokrywa:
 • koszt pobytu w hotelu oraz wyżywienie w terminach poza turniejem,
 • koszty związane z podróżą poza standardem wpisanym w regulamin przewoźnika związany z opłatą za bilet lotniczy, czyli m.in.: opłaty za nadbagaż, opłaty celne, koszty związane z ewentualnym opóźnieniem lotu, ewentualne niestandardowe transfery i inne.
 • koszt wyrobienia ewentualnych wiz.
 • Uczestnik jest zobowiązany do posiadania dokumentów uprawniających do wjazdu na teren kraju, gdzie odbywają się finały.
 • Uczestnik ma prawo zaprosić na wyjazd osobę towarzyszącą. Koszty podróży i pobytu osoby towarzyszącej w całości pokrywa Uczestnik.
 • Wszelkie koszty dodatkowe nie wynikające z planu pobytu ustalonego przez Organizatora turnieju World Amateur Golfers Championship, ponosi Uczestnik.
 
V. Komitet Turniejowy
 • Sławomir Piński – Dyrektor
 • Krzysztof Góra – Sędzia Główny
 • Emil Daniek – Scorer
 
VI. Szczegółowe warunki regulaminowe turniejów eliminacyjnych i turnieju finałowego

1. Przerwanie gry – reguła 5-7

Gdy występuje bezpośrednie niebezpieczeństwo np. zbliżająca się burza Komitet ma prawo do natychmiastowego zawieszenia gry – jeden długi sygnał syreny:

Jeżeli Komitet ogłosi natychmiastowe zawieszenie gry, wszyscy gracze muszą natychmiast przerwać grę i nie wolno im wykonać żadnego uderzenia aż do momentu wznowienia gry przez Komitet.

Wznowienie gry następuje po dwóch krótkich sygnałach syreny. Gracze zobowiązani są do wznowienia gry, gdy Komitet Turnieju ogłosi jej wznowienie.

2. Standardy zachowania graczy podczas wszystkich turniejów eliminacyjnych i turnieju finałowego

 •  

a. Zabronione jest wchodzenie graczy do stref zabronionej gry na polach gdzie one występują,
b. Gracze postępują zgodnie z dobrymi zasadami dbania o pole golfowe tj. naprawiają ślady po piłkach oraz inne uszkodzenia na greenie, grabią bunkry i odkładają divoty,
c. Grają zgodnie z zasadami Ready Golf,
d. Zabronione jest rzucanie kijami i niszczenie pola,
e. Nie jest akceptowane lekceważenie innych graczy, brak szacunku dla sędziów i widzów,
f. Obowiązuje ogólnie przyjęty strój golfowy,
g. Poważne naruszenie standardu zachowania graczy:

  • umyślne poważne zniszczenie putting greenu,
  • zmienianie ustawień oznakowania pola golfowego tj. przestawianie tee markerów lub palików granicy pola,
  • rzucanie kijami w kierunku innych graczy lub osób,
  • umyślne rozpraszanie innych graczy podczas wykonywania uderzenia,
  • usuwanie naturalnych utrudnień lub sztucznych utrudnień ruchomych pozbawiając innego gracza korzyści z ich położenia,
  • wielokrotna odmowa podniesienia piłki gdy przeszkadza innym graczom w stroke play,
  • wielokrotne używanie wulgarnego lub obraźliwego języka,
  • użycie handicapu, który został ustanowiony w celu zapewnienia nieuczciwej przewagi lub wykorzystania rundy w celu ustalenia takiego handicapu.

Kary za złamanie w/w standardów
a. Pierwsze złamanie standardu zachowania – ostrzeżenie
b. Drugie złamanie – jeden punkt karny
c. Trzecie złamanie – dyskwalifikacja
d. W przypadku dyskwalifikacji Komitet Turniejowy podejmie decyzje odnośnie zakazu grania w kolejnych eliminacjach WAGC i turnieju finałowym WAGC.

3. Zdawanie kart wyników

 • Marker zobowiązany jest zapisywać po każdym dołku jedynie wyniki brutto gracza, którego jest markerem oraz własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi gracz.
  Odbiór kart wyników odbywać się będzie w Biurze Zawodów przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut od zakończenia rundy. Po oddaniu karty wyników i opuszczeniu Biura Zawodów lub wyznaczonego miejsca uznaje się, że karta wyników została zwrócona.

4. Zamknięcie turnieju

Po zamknięciu turnieju wyniki turnieju są ostatecznie. Zamknięcie turnieju następuje gdy zwycięzcy zostali ogłoszeni podczas ceremonii wręczania nagród.

5. Środki transportu

• Turnieje eliminacyjne: gracze mogą korzystać ze środków transportu podczas trwania regulaminowej rundy zawodów według ich dostępności w poszczególnych miejscach rozgrywanych turniejów.
• Turniej finałowy: gracze nie mogą korzystać ze środków transportu podczas trwania regulaminowej rundy zawodów chyba, że za zezwoleniem Komitetu Turniejowego.

VII. Wykorzystywanie wizerunku przez organizatora i sponsorów turnieju

Każdy uczestnik turnieju ma obowiązek akceptacji zapisów poniższego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie mojego wizerunku, utrwalonego na fotografiach oraz w treści materiałów audiowizualnych wykonanych podczas Turniejów WAGC (konkursu/eventu/etc).

Za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku w celach wydawniczych, handlowych, reklamowych, marketingowych, na opakowaniach produktów, w dowolny sposób i w dowolnych mediach (w tym w jedno- i wielokrotnych publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach, innych materiałach drukowanych, w telewizji, Internecie i innych), zestawiania wizerunku z innymi wizerunkami oraz z komentarzem, modyfikowania wizerunku oraz łączenia wizerunku z fotografiami, materiałami audiowizualnymi, tekstem lub grafiką.

Zezwolenie obejmuje swym zakresem ponadto prawo do wykorzystania utworów zawierających mój wizerunek w nieograniczonym zakresie, a w szczególności, w zakresie:

 • utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce oraz innych nośnikach, cyfrowo,
 • wprowadzania do obrotu,
 • wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
 • publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),
 • publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,
 • wystawiania,
 • wyświetlania,
 • użyczania i/lub najmu,
 • nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz nadawania za pośrednictwem satelity,
 • równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania),
 • rozpowszechniania w sieciach telefonii komórkowej, w tym poprzez streaming w telefonach komórkowych,
 • modyfikowania, w szczególności poprzez zmianę kolorów, rozmiaru, wycinanie fragmentów, zniekształcanie dodawanie tekstu, obrazu, dźwięku.

Mój wizerunek wraz z imieniem i nazwiskiem nie mogą zostać wykorzystane w sposób ośmieszający, niegodny, skandalizujący, kompromitujący lub zniesławiający, a także w celu propagowania przemocy, nienawiści, dyskryminacji, pornografii

Oświadczam , że zrzekam się prawa do weryfikacji i/lub akceptacji materiałów zawierających mój wizerunek.

Przyjmuję do wiadomości, iż prawa autorskie do utworów zawierających mój wizerunek posiada Binowo Park. Oświadczam jednocześnie, iż zrzekam się wszelkich potencjalnych roszczeń przysługujących mi lub mogących mi przysługiwać z tego tytułu.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu są ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.
2. Rejestracja na turniej World Amateur Golfers Championship oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem szczegółowym turnieju i akceptuje jego postanowienia.