Rejestracja

Harmonogram

Aktualności

Kontakt

 

WAGC Polska

Cykl turniejów golfowych World Amateur Golfers Championship stanowi eliminację do Handicapowych Mistrzostw Świata w golfie. W 2016 roku, odbędzie się 14 turniejów eliminacji w Polsce, jedna w Hiszpanii oraz krajowy finał.

Rejestracja

Regulamin turniejowy World Amateur Golfers Championship Poland 2018

I. Uprawnieni do gry
 • Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited będący zawodnikami zrzeszonymi w klubach członkowskich PZG, posiadający aktualną kartę HCP w dniu rozgrywania turnieju, wydaną przez Polski Związek Golfa.

 • Wszyscy uczestnicy w dniu rozpoczęcia turnieju finałowego muszą mieć ukończone 18 lat.

 • Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyny

II. Turnieje eliminacyjne

1. Regulamin, format gry
W turnieju obowiązują reguły R&A St.Andrews Limited. Turniej Eliminacyjny trwa 1 dzień - 1 runda 18 dołków, Stroke Play Netto i jest rozgrywany w 6 kategoriach handicapowych:

 • Grupa A: - do 5, (do 5,4)
 • Grupa B: 6-10, (5,5-10,4)
 • Grupa C: 11-15 (10,5-15,4)
 • Grupa D: 16-20 (15,5-20,4)
 • Grupa E: 21-25 (20,5-25,4)
 • Grupa F: 26-36 (25,5-36,0)

Jeżeli w turnieju eliminacyjnym jest mniej niż 5 osób w danej kategorii, to łączone będą sąsiednie grupy handicapowe (np. 0 – 10,4)

Tees:
Mężczyźni - żółte tee,
Kobiety - czerwone tee.

2. Nagrody i rozstrzyganie remisów
W każdej grupie handicapowej nagrodzeni zostaną zdobywcy trzech pierwszych miejsc, a zwycięzca dodatkowo zostanie uhonorowany pucharem. Zdobywcy tych miejsc uzyskają bezpośredni awans do turnieju finałowego. W przypadku takiego samego wyniku o wyższym miejscu zadecyduje countback w następującej kolejności: ostatnie 9 dołków (10-18), a w razie potrzeby ostatnie 6 dołków (13-18), ostatnie 3 dołki (16-18), ostatni 18 dołek. Jeżeli countback nie rozstrzygnie remisu, decyduje niższy dokładny handicap. W przypadku takiego samego hcp o wyższym miejscu zdecyduje losowanie.

3. Opłaty turniejowe

 • • Wpisowe 250 zł – gracze niezrzeszeni w klubie, na którym rozgrywany jest dany turniej eliminacyjny.
 • • 100 PLN – członkowie klubu z pełnym prawem gry, na którym rozgrywany jest dany turniej eliminacyjny.

 • Płatne najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem turnieju przelewem na konto Bank PEKAO SA 57 1240 3855 1111 0010 4535 6028, z podaniem nazwiska gracza, nazwą pola golfowego, na którym odbywa się dana eliminacja i dopiskiem „wpisowe WAGC”. O kolejności przyjmowania do turnieju decyduje kolejność wpłat. W opłacie turniejowej zawarte są: green fee, catering, puchary i nagrody.

  Uwaga: W poszczególnych eliminacjach mogą zostać wprowadzone inne opłaty niż wskazane powyżej. Będzie to miało miejsce np. w sytuacji, w której na danym polu golfowym występują inne rodzaje członkostw z ograniczonym prawem do gry.

  4. Terminy rozgrywania turniejów eliminacyjnych

  • Black Mountain, Hua Hin Tajlandia: 04 lutego 2018
  • La Manga Club, Murcia, Hiszpania: 22 marca 2018
  • Gradi Golf Club, Brzeźno: 07 kwietnia 2018
  • Toya Golf & Country Club, Wrocław: 21 kwietnia 2018
  • >Kalinowe Pola, Kalinowo: 22 kwietnia 2018
  • Lisia Polana, Warszawa: 28 kwietnia 2018
  • Mazury Golf & Country Club, Olsztyn: 12 maja 2018
  • Binowo Park Golf Club: 20 maja 2018
  • First Warsaw Country Club, Rajszew: 26 maja 2018
  • Śląski Klub Golfowy, Siemianowice: 02 czerwca 2018
  • Kraków Valley Golf & Country Club: 16 czerwca 2018
  • Rosa Private Golf Club, Częstochowa: 30 czerwca 2018
  • Sobienie Królewskie Golf & Country Club, Warszawa: 07 lipca 2018
  • Sand Valley Golf Resort, Pasłęk: 08 lipca 2018
  • Sierra Golf Club, Trójmiasto: 14 lipca 2018
  • Modry Las Golf Resort, Choszczno: 28 lipca 2018
  III.Kwalifikacje do Krajowego Finału

  Do finału krajowego World Amateur Golfers Championship kwalifikują się gracze w następujących kategoriach:
  1. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w poszczególnych grupach handicapowych w turniejach eliminacyjnych WAGC. W przypadku uzyskania eliminacji we wcześniejszym turnieju przez gracza, który znajduje się na jednym z trzech miejsc, kolejne miejsce uzyskuje prawo kwalifikacji.
  2. Zdobywcy czołowych miejsc w turniejach eliminacyjnych WAGC rozgrywanych za granicą. Liczba miejsc dających kwalifikację jak i grupy handicapowe zdefiniowane będą przed poszczególnymi turniejami eliminacyjnymi.
  3. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej grupie handicapowej w klasyfikacji cyklu Grand Prix WAGC 2018. Do kwalifikacji nie są brane pod uwagę te osoby, które zapewniły sobie miejsce w finale z innej kategorii.
  4. Zdobywcy kolejnych miejsc (powyżej trzecich) w klasyfikacji cyklu Grand Prix WAGC 2018 w miarę wolnych miejsc w turnieju finałowym 2018. Do kwalifikacji nie są brane pod uwagę te osoby, które zapewniły sobie miejsce w finale z innej kategorii.
  5. Zwycięzcy poszczególnych grup handicapowych finału krajowego WAGC 2017*
  6. Zwycięzcy światowego finału WAGC w poszczególnych grupach handicapowych w latach 2000 - 2017*
  7. Zwycięzcy w kategorii netto kobiet i mężczyzn turnieju partnerskiego Polonia Open na Florydzie (USA).
  8. Zwycięzcy partnerskich turniejów WAGC. Turnieje te zostaną opublikowane przez Komitet Turnieju.
  9. Zaproszeni przez organizatorów, tzw. "dzika karta".
  10. Zaproszeni przez sponsorów - bez możliwości reprezentowania Polski na światowym finale WAGC.

  * Pod warunkiem uczestnictwa w przynajmniej jednym turnieju eliminacyjnym WAGC 2018

  IV. Turniej Finałowy
  Binowo Park Golf Club, Szczecin oraz Modry Las Golf Club, Choszczno, 23 – 25 sierpnia 2018

  1. W turnieju obowiązują reguły R&A Rules Limited.


  Trzyrundowy turniej rozgrywany jest na dwóch polach golfowych Binowo Park Golf Club i Modry Las Golf Club, trzy dni na 54 dołkach w formacie Stroke Play netto po 18 dołków codziennie.

  I Runda: Binowo Park Golf Club lub Modry Las
  II Runda: Binowo Park Golf Club lub Modry Las
  III Runda finałowa: Binowo Park Golf Club (cut 50% uczestników)

  Kolejność gier na poszczególnych polach golfowych opublikowana będzie na trzy dni przed zawodami, np. grupa hcp 6 – 10: I Runda Binowo Park Golf Club, II Runda Modry Las Golf Club, III Runda Finałowa Binowo Park Golf Club.
  Po pierwszej i drugiej rundzie handicapy gry zostaną uaktualnione wg tabeli zmian hcp określonych dla tego turnieju. Lista hcp wszystkich uczestników turnieju finałowego będzie pobrana z programu EAGLE PZG w dniu 23 sierpnia i wywieszona na tablicy informacyjnej. Wszelkie reklamacje związane z wysokością hcp będą przyjmowane w recepcji do środy 24 sierpnia do godz. 15:00.
  W przypadku przystąpienia do gry z wyższym hcp niż rzeczywisty - kara dyskwalifikacji.
   Tabela zmian handicapów gry (stroke received):
  • więcej niż 81 : +3 uderzenia
  • 79-80 : +2 uderzenia
  • 76-78 : +1 uderzenie
  • 69-75 : bez zmian
  • 68,67 : -1 uderzenie
  • 66,65 : -2 uderzenia
  • 63,64 : -3 uderzenia
  • 61,62 : -4 uderzenia
  • 59,60 : -5 uderzeń
  • itd., nie ma maksymalnej aktualizacji w dół
  Tees:
  • mężczyźni – żółte,
  • kobiety – czerwone

  2. Kategorie i nagrody
  Turniej będzie rozgrywany w 6 kategoriach handicapowych:

  • Grupa A: do 5, (do 5,4)
  • Grupa B: 6-10, (5,5–10,4)
  • Grupa C: 11-15, (10,5–15,4)
  • Grupa D: 16-20, (15,5–20,4)
  • Grupa E: 21-25, (20,5–25,4)
  • Grupa F:26-36, (25,5–36,0)

  3. Opłaty
  Wpisowe 550 PLN płatne na 21 dni przed rozpoczęciem turnieju (do 03 sierpnia 2017r.) przelewem na konto Bank PEKAO SA, nr 57 1240 3855 1111 0010 4535 6028, z dopiskiem „Finał WAGC”

  4. Cut
  50% graczy z najlepszymi wynikami po dwóch rundach będzie miało prawo gry w ostatnim dniu turnieju, nie mniej jednak niż 10 graczy w każdej kategorii.

  5. Zwycięzcy
  • Zwycięzcami zostaną osoby z najlepszym wynikiem netto po trzech rundach turnieju i uwzględnieniu turniejowych zmian handicapowych po I i II rundzie. W przypadku remisu o pierwszym miejscu rozstrzygnie dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na wyznaczonych przez komitet dołkach. O pozostałych nagradzanych miejscach decyduje „countback” w następującej kolejności: trzecia runda, druga runda, ostatnia 9, a w razie potrzeby ostatnie 6, 3, 1 dołek . Jeżeli countback nie rozstrzygnie remisu, decyduje niższy dokładny handicap. W przypadku takiego samego hcp o wyższym miejscu zdecyduje losowanie. • Zwycięzcy pięciu grup handicapowych A, B, C, D, E będą reprezentowali Polskę na turnieju finałowym World Amateur Golfers Championship (WAGC). Zwycięzca kategorii F (25,5 – 36,0) będzie reprezentował Polskę na turnieju Word Amateur Golfers Invitational (WAGI). Turnieje WAGC i WAGI rozegrane zostaną w terminie ogłoszonym przez organizatorów światowego finału (październik – listopad 2018).

  Zwycięzcy pięciu grup handicapowych A, B, C, D, E będą reprezentowali Polskę na turnieju finałowym World Amateur Golfers Championship (WAGC). Zwycięzca kategorii F (25,5 – 36,0) będzie reprezentował Polskę na turnieju Word Amateur Golfers Invitational (WAGI). Turnieje WAGC i WAGI rozegrane zostaną w terminie ogłoszonym przez organizatorów światowego finału (październik – listopad 2018).

  Zwycięzcy każdej grupy handicapowej mają zapewnione pokrycie następujących kosztów podczas wyjazdu na turniej finałowy:

  • bilety lotnicze na trasie: Warszawa – Finał Światowy WAGC - Warszawa,
  • opłaty bagażowe z tytułu sprzętu sportowego,
  • pobyt w trakcie trwania turnieju w hotelu wraz z posiłkami zadeklarowanymi w standardzie,
  • transfery z lotniska do hotelu turniejowego.

  Uczestnik pokrywa:

  • koszt pobytu w hotelu oraz wyżywienie w terminach poza turniejem,
  • koszty związane z podróżą poza standardem wpisanym w regulamin przewoźnika związany z opłatą za bilet lotniczy, czyli m.in.: opłaty za nadbagaż, opłaty celne, koszty związane z ewentualnym opóźnieniem lotu, ewentualne niestandardowe transfery i inne.
  • koszt wyrobienia ewentualnych wiz.

  Uczestnik jest zobowiązany do posiadania dokumentów uprawniających do wjazdu na teren kraju, gdzie odbywają się finały. Koszt wyrobienia ewentualnych wiz pokrywa uczestnik.

  Uczestnik ma prawo zaprosić na wyjazd osobę towarzyszącą. Koszty podróży i pobytu osoby towarzyszącej w całości pokrywa Uczestnik.

  Wszelkie koszty dodatkowe nie wynikające z planu pobytu ustalonego przez Organizatora turnieju World Amateur Golfers Championship, ponosi Uczestnik.

  V. Komitet turniejowy

  • Sławomir Piński - Dyrektor
  • Maria Skowrońska - Sekretarz
  • Krzysztof Góra - Sędzia Główny
  • Jan Galanty - Sędzia
  • Robert Hajduk - Scorer
  • Jacek Hordyjewicz - Scorer

  VI. Szczegółowe warunki regulaminowe turniejów eliminacyjnych i turnieju finałowego

  1. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8b)

  Komitet Turnieju w potencjalnie niebezpiecznych warunkach może ogłosić przerwanie gry w następujący sposób:

  • Natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny:
   Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z Reg. 6-8.c. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7.

  • Przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny:
   Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, mogą przerwać grę natychmiast lub kontynuować ją, pod warunkiem, że zrobią to bez opóźniania. Jeżeli zdecydują się na kontynuowanie gry danego dołka, mogą ją przerwać w dowolnym momencie przed zakończeniem dołka, zgodnie z Reg.6-8.c. W każdym przypadku gra musi być przerwana po zakończeniu danego dołka.

  • Wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny:
   Zawodnicy zobowiązani są do wznowienia gry, gdy Komitet Turnieju ogłosi jej wznowienie.

  2. Zdawanie kart wyników

  • Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto gracza, którego jest markerem oraz własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie w Biurze Zawodów przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut od zakończenia rundy.

  • Jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, chyba że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (reguła 6-6b).

  3. Używanie urządzeń elektronicznych

  Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń do pomiaru odległości. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia do wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość wiatru, temperaturę czy dobór kija itp.), narusza Regułę 14-3, za co karą jest strata dołka w match play lub dwa uderzenia karne w stroke play.

  4. Środki transportu

  Gracze nie mogą korzystać z środków transportu podaczas trwania regulaminowej rundy zawodów chyba, że za zezwoleniem Komitetu Turnieju.

  5. Przypadkowe przemieszczenie piłki na putting green

  Kiedy piłka gracza leży na putting green, to nie ma żadnej kary gdy piłka lub znacznik zostaną przypadkowo przemieszczone przez gracza, jego partnera, jego przeciwnika, lub któregoś z ich caddie lub sprzęt.

  Przesunięta piłka lub znacznik muszą być odłożone tak jak przewidują reguły 18-2, 18-3 i 20-1.
  Ta reguła lokalna ma zastosowanie gdy piłka gracza lub jego znacznik leżą na putting green a przesunięcie jest przypadkowe.

  Uwaga: Jeżeli zostało określone, że piłka gracza przemieściła się na putting green w wyniku podmuchu wiatru, przez wodę lub przez inny naturalny czynnik taki jak grawitacja, to piłka musi być grana tak jak leży z nowej pozycji. Znacznik przesunięty w takich okolicznościach musi wrócić na swoje poprzednie miejsce.

  VII. Wykorzystywanie wizerunku przez organizatora i sponsorów turnieju

  Każdy uczestnik turnieju ma obowiązek akceptacji zapisów poniższego oświadczenia:
  Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie mojego wizerunku, utrwalonego na fotografiach oraz w treści materiałów audiowizualnych wykonanych podczas Turniejów WAGC (konkursu/eventu/etc).

  Za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku w celach wydawniczych, handlowych, reklamowych, marketingowych, na opakowaniach produktów, w dowolny sposób i w dowolnych mediach (w tym w jedno- i wielokrotnych publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach, innych materiałach drukowanych, w telewizji, Internecie i innych), zestawiania wizerunku z innymi wizerunkami oraz z komentarzem, modyfikowania wizerunku oraz łączenia wizerunku z fotografiami, materiałami audiowizualnymi, tekstem lub grafiką.

   Zezwolenie obejmuje swym zakresem ponadto prawo do wykorzystania utworów zawierających mój wizerunek w nieograniczonym zakresie, a w szczególności, w zakresie:

  • utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce oraz innych nośnikach, cyfrowo,
  • wprowadzania do obrotu,
  • wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
  • publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),
  • publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,
  • wystawiania,
  • wyświetlania,
  • użyczania i/lub najmu,
  • nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz nadawania za pośrednictwem satelity,
  • równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania),
  • rozpowszechniania w sieciach telefonii komórkowej, w tym poprzez streaming w telefonach komórkowych,
  • modyfikowania, w szczególności poprzez zmianę kolorów, rozmiaru, wycinanie fragmentów, zniekształcanie dodawanie tekstu, obrazu, dźwięku.

  Mój wizerunek wraz z imieniem i nazwiskiem nie mogą zostać wykorzystane w sposób ośmieszający, niegodny, skandalizujący, kompromitujący lub zniesławiający, a także w celu propagowania przemocy, nienawiści, dyskryminacji, pornografii

  Oświadczam , że zrzekam się prawa do weryfikacji i/lub akceptacji materiałów zawierających mój wizerunek.

  Przyjmuję do wiadomości, iż prawa autorskie do utworów zawierających mój wizerunek posiada Binowo Park. Oświadczam jednocześnie, iż zrzekam się wszelkich potencjalnych roszczeń przysługujących mi lub mogących mi przysługiwać z tego tytułu.


  VIII. Postanowienia końcowe

  Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu są ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.

  Rejestracja na turniej World Amateur Golfers Championship oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem szczegółowym turnieju i akceptuje jego postanowienia.
  • Sponsorzy
  • Partnerzy
  • Partnerzy
  • Partnerzy
  <
  • Partnerzy medialni
  • Partnerzy medialni
  • Partnerzy medialni
  • Partnerzy medialni