WAGC 2020

Formularz rejestracyjny

Konto dla opłat: Binowo Park sp. z o.o, Binowo 62, 74-106 Stare Czarnowo,
Bank PEKAO SA, konto 57 1240 3855 1111 0010 4535 6028

Pola oznaczone * muszą zostać wypełnione

Dane gracza
Na wskazany adres otrzymasz listę startową, wyniki oraz informacje turniejowe.
Wybierz rundy, w których planujesz wziąć udział *

Zgoda na przetwarzanie danych *
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora turnieju w celu naliczania wyników, przesyłania mi newsletterów, ofert sponsorów oraz w innych celach informacyjnych i marketingowych
Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych przez Binowo Park Sp. z o.o., z siedzibą w Binowie 62, 74-106 Stare Czarnowo, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy pod Nr 55098, NIP: 858-15-05-242, zwaną dalej Binowo Park, jako administratora danych osobowych Aegon Services Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Katowickiej 47, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice–Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393210, NIP 627-272-84-40, REGON 242628225, kapitał zakładowy 8.000.000,00 zł, jako głównemu sponsorowi w jego celach marketingowych. Jestem świadomy, że zgodę mogę odwołać w każdym czasie, bez uszczerbku dla zgodności przetwarzania moich danych przed cofnięciem zgody.
Anuluj